Automatisk hönslucka


Automatisk hönslucka Automatisk lucköppnare KS


Användningssyfte:
Lucköppnaren JT KS-S, även kallad hönslucka eller elektronisk portvakt, från jost-technik.de, öppnar och stänger automatiskt luckor eller tillvalet vertikala skjutluckor med hjälp av block och talja på fjäderfästallar och hönshus eller voljärer i skymningen. Fördröjning på 30 min. eller 60 min. kan väljas. Känsligheten för den integrerade skymningsomkopplaren kan ställas in separat för ljus och mörker. Om ett djur skulle befinna sig under skjutluckan när den stängs, stoppas motorn automatiskt när luckan går emot.
 

Ingen byggsats, inget knåpande, utan utrustning som kan användas direkt!

Funktionssätt:
KS kan styras efter dagsljus/tid på dagen och även med timer – eller med en kombination av båda.
Funktionerna ställs in med enkel menystyrning på timerns display.
Det går att styra flera KS utan timer via en KS med timer.

Säkerhet:
KS har en säkerhetsfunktion för förhindrar ofrivillig öppning och stängning genom
främmande ljus (bilstrålkastare, blixt osv.).
Om skjutluckan eller luckan träffar ett hinder när den stängs (djur), stoppas stängningen automatiskt.
Alla lucköppnare ställs in på en belastningsvikt från 0,4 till max. 2,5 kg. Andra viktinställningar måste anges vid beställningen!

Strömförsörjning:
KS används med 12 V DC nätadapter.

Manuell styrning
Anslutning för externa knappar som fjärrkontroll finns och är möjligt, radiofjärrstyrning finns som tillval.

Hölje:
KS kan användas både inom- och utomhus.
Den automatiska lucköppnaren KS har ett väderbeständigt hölje med genomskinligt lock och bör inte ständigt utsättas för UV-strålning.

Tillbehör:
- elektronisk timer med menystyrd display
- sensor för utomhusljus
- radiofjärrstyrning eller extern knapp
- olika skjutluckor av aluminium


Funktioner för den elektroniska lucköppnaren KS:

- KS endast öppna och stänga med timer, ej med skymning
- KS endast öppna eller stänga med ljussensor (skymningsomkopplare), ej med tid
- KS öppna eller stänga med timer och ljussensor (skymningsomkopplare)
- KS öppna eller stänga med timer och/eller ljussensor (skymningsomkopplare)

Exempel:
- Luckan skall öppnas kl. 6.00 på morgonen.
- Luckan skall öppnas på morgonen när det är tillräckligt ljust.
- Luckan skall öppnas kl. 6.00 på morgonen eller när det är tillräckligt ljust.
- Luckan skall öppnas kl. 6.00 på morgonen och det måste vara tillräckligt ljust.

- Luckan skall stängas kl. 20.00 på kvällen.
- Luckan skall stängas när det blir mörkt.
- Luckan skall stängas på kvällen kl. 20.00 eller när det blir mörkt.
- Luckan skall stängas kl. 20.00 på kvällen och det måste vara tillräckligt mörkt.


Tekniska data:

- L / B / H    160 mm  (221,5 mm med hållare)  / 118 mm /   75 mm (84 mm med hållare)
- Driftspänning: 12 V DC likspänning via nätadapter
- Belastning 400 g till 2,5 kg, över styrrullar som lyftblock något högre vikt

Montering:
KS skall fästas så att det interna snöret dras rakt ut från den elektroniska lucköppnaren KS. Undvik att det drar snett!

Skjutluckan eller luckan måste fästas när den är öppna med hjälp av snöre (block och talja) på fästpunkten (alumutter), som ligger an på höljets undersida vid leveransen (se montering).

idrifttagning

Snöret (block och talja) till skjutluckan eller luckan kan dras via lin- eller styrrullar, därför kan fastsättningen av KS varieras (se monteringsexempel).

Vid montering inomhus krävs en sensor för utomhusljus.

Original handbok på engelska

*Alle Preise in Euro (EUR) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei jost-technik.de **gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen.
YES4trade by yes websolutions
eCommerce Shop Engine © 2004 xt:Commerce